Programul Informatică Aplicată și Programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și se adresează absolvenților unui ciclu de pregătire universitară (licență), care își doresc o reorientare în carieră sau vizează aprofundarea cunoștințelor în IT.

Contactați-ne:

Calea Dorobanților, nr. 71-73
Cluj-Napoca
iap.iap@staff.utcluj.ro
0768 830 709

Ne poți urmări pe:

Taxe

Începând din anul universitar 2023-2024 costul unui an de studii este de 3280 RON, deci costul total corespunzând celor 2 ani de studii este de 6560 RON*.
*Pentru plata integrală a taxei de școlarizare pentru cei 2 ani efectuată până la data de 31 octombrie 2023 se acordă o reducere de 15% din cuantumul taxei.
**Pentru plata integrală a taxei de școlarizare aferentă primului an de studiu, efectuată până la data de 31 octombrie 2023 se acordă o reducere de 5% din cuantumul taxei primului an.

Pentru seriile curente costul unui an de studii este cel stipulat în contractul de studii semnat la înscriere.

Taxa anuală se poate achita printr-o plată unică sau în patru rate egale.

La fiecare dintre termenele de plată specificate în contractul de școlarizare se poate plăti o rată sau mai multe. Nu se pot încasa sume corespunzând unor fracțiuni dintr-o rată.

Pentru plata cu întârziere a ratelor se aplică o penalizare de 0.5%/zi calendaristică. Datele se actualizează la inceputul fiecărei săptăamâni.

Coordonatele contului bancar sunt:

 • beneficiar - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
 • B.C.R. sucursala Cluj-Napoca
 • cont: RO91RNCB0106026601550038
 • CIF: 4288306

Pe formularul de depunere/transfer precizaţi:

 • Numele, prenumele, numele actual (pentru cei care şi-au schimbat numele prin căsătorie)
 • Numele programului postuniversitar: IAP
 • Depunere pentru U.T.C.-N.

seria oct 2023-iulie 2025

Total taxă: 6560 lei
1 rată: 820 lei

 • 1 noiembrie 2023
 • 31 ianuarie 2024
 • 29 martie 2024
 • 5 mai 2024
 • 1 noiembrie 2024
 • 31 ianuarie 2025
 • 31 martie 2025
 • 15 mai 2025

seria mar 2023-mar 2025

Total taxă: 4960 lei
1 rată: 620 lei

 • 31 martie 2023
 • 15 mai 2023
 • 1 noiembrie 2023
 • 31 ianuarie 2024
 • 29 martie 2024
 • 15 mai 2024
 • 1 noiembrie 2024
 • 31 ianuarie 2025

seria oct 2022-iulie 2024

Total taxă: 4960 lei
1 rată: 620 lei

 • 1 noiembrie 2022
 • 31 ianuarie 2023
 • 31 martie 2023
 • 15 mai 2023
 • 1 noiembrie 2023
 • 31 ianuarie 2024
 • 29 martie 2024
 • 15 mai 2024

seria mar 2022-mar 2024

Total taxă: 4320 lei
1 rată: 540 lei

 • 31 martie 2022
 • 16 mai 2022
 • 1 noiembrie 2022
 • 31 ianuarie 2023
 • 31 martie 2023
 • 15 mai 2023
 • 1 noiembrie 2023
 • 31 ianuarie 2024