Programul Informatică Aplicată și Programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și se adresează absolvenților unui ciclu de pregătire universitară (licență), care își doresc o reorientare în carieră sau vizează aprofundarea cunoștințelor în IT.

Contactați-ne:

Calea Dorobanților, nr. 71-73
Cluj-Napoca
iap.iap@staff.utcluj.ro
0768 830 709

Ne poți urmări pe:

Taxe

Începând din anul universitar 2023-2024 costul unui an de studii este de 3280 RON, deci costul total corespunzând celor 2 ani de studii este de 6560 RON*.
*Pentru plata integrală a taxei de școlarizare pentru cei 2 ani efectuată la înscriere se acordă o reducere de 15% din cuantumul taxei.
**Pentru plata integrală a taxei de școlarizare aferentă primului an de studiu, efectuată la înscriere se acordă o reducere de 5% din cuantumul taxei primului an.

Plata taxelor se poate face la casieria Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 si cu cardul de primă de carieră didactică

Pentru seriile curente costul unui an de studii este cel stipulat în contractul de studii semnat la înscriere.

Pentru confirmarea locului, prima rată se achită după prezentarea dosarului și emiterea fișei de înscriere și a contractului de școlarizare.

Taxa anuală se poate achita printr-o plată unică sau în patru rate egale.

La fiecare dintre termenele de plată specificate în contractul de școlarizare se poate plăti o rată sau mai multe. Nu se pot încasa sume corespunzând unor fracțiuni dintr-o rată.

Pentru plata cu întârziere a ratelor se aplică o penalizare de 0.5%/zi calendaristică. Datele se actualizează la inceputul fiecărei săptăamâni.

Pentru plata online cu orice card bancar sau cu cardul de Prima de carieră didactică accesați linkul corespunzător ratei (sumei de plată):

*Nu este necesară autentificarea în aplicație.

Coordonatele contului bancar sunt:

 • beneficiar - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
 • B.C.R. sucursala Cluj-Napoca
 • cont: RO91RNCB0106026601550038
 • CIF: 4288306

Pe formularul de depunere/transfer precizaţi:

 • Numele, prenumele, numele actual (pentru cei care şi-au schimbat numele prin căsătorie)
 • Numele programului postuniversitar: IAP
 • Depunere pentru U.T.C.-N.

seria mar 2024-mar 2026

 • la inscriere
 • 15 mai 2024
 • 1 noiembrie 2024
 • 31 ianuarie 2025
 • 31 martie 2025
 • 15 mai 2025
 • 31 octombrie 2025
 • 30 ianuarie 2026

seria oct 2023-iulie 2025

 • 1 noiembrie 2023
 • 31 ianuarie 2024
 • 29 martie 2024
 • 15 mai 2024
 • 1 noiembrie 2024
 • 31 ianuarie 2025
 • 31 martie 2025
 • 15 mai 2025

seria mar 2023-mar 2025

 • 31 martie 2023
 • 15 mai 2023
 • 1 noiembrie 2023
 • 31 ianuarie 2024
 • 29 martie 2024
 • 15 mai 2024
 • 1 noiembrie 2024
 • 31 ianuarie 2025

seria oct 2022-iulie 2024

 • 1 noiembrie 2022
 • 31 ianuarie 2023
 • 31 martie 2023
 • 15 mai 2023
 • 1 noiembrie 2023
 • 31 ianuarie 2024
 • 29 martie 2024
 • 15 mai 2024