Programul Informatică Aplicată și Programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și se adresează absolvenților unui ciclu de pregătire universitară (licență), care își doresc o reorientare în carieră sau vizează aprofundarea cunoștințelor în IT.

Contactați-ne:

Calea Dorobanților, nr. 71-73
Cluj-Napoca
iap.iap@staff.utcluj.ro
0768 830 709

Ne poți urmări pe:

Structura anului universitar

Activitățile didactice din cadrul programului postuniversitar de perfecționare Informatică aplicată și programare se desfășoară pe parcursul a 4 (patru) semestre, respectiv 2 (doi) ani universitari.

Datorită numărului tot mai crescut de solicitări din partea celor care doresc să urmeze acest program, organizăm două serii de formare pe an.

Seriile de formare își încep activitatea la 1 octombrie, respectiv 1 martie.