Programul Informatică Aplicată și Programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și se adresează absolvenților unui ciclu de pregătire universitară (licență), care își doresc o reorientare în carieră sau vizează aprofundarea cunoștințelor în IT.

Contactați-ne:

Calea Dorobanților, nr. 71-73
Cluj-Napoca
iap.iap@staff.utcluj.ro
0768 830 709

Ne poți urmări pe:

Sesiune SPECIALĂ pt absolvenții seriei iulie 2022

Cluj-Napoca

Atenție! Sesiunea SPECIALĂ de restanțe se adresează EXCLUSIV cursanților din semestrul 4 (final de an 2 de studii), celor care DORESC să sunțină examenul de absolvire în iulie 2022.

Important!!

  • Susținerea examenului restant este condiționată de plata unei taxe de 100 de lei (conform contractului de școlarizare) pt fiecare examen dacă acesta nu s-a dat în restanța imediat următoare sesiunii. Taxa se achită în același cont în care se achită taxa de școlarizare.
  • Pentru proiectele integratoare restante nu se percepe taxă de reexaminare!
  • Pentru restanțele unde este necesară prezentarea proiectului, vă invităm să accesați linkurile de zoom specifice fiecărei materii, ele fiind aceleași pe care le accesați pentru participare la curs.
 

prezentare proiect pe Zoom - 14 iunie 2022, ora 17.30

prezentare proiect pe Zoom - 14 iunie 2022, ora 17.30

prezentare proiect pe Zoom - 14 iunie 2022, ora 17

prezentare proiect pe Zoom - 14 iunie 2022, ora 18

încărcare pe platformă, aici, în perioada 10 - 15 iunie.