Programul Informatică Aplicată și Programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și se adresează absolvenților unui ciclu de pregătire universitară (licență), care își doresc o reorientare în carieră sau vizează aprofundarea cunoștințelor în IT.

Contactați-ne:

Calea Dorobanților, nr. 71-73
Cluj-Napoca
iap.iap@staff.utcluj.ro
0768 830 709

Ne poți urmări pe:

Sesiune februarie 2022

Cluj-Napoca

Atenție! Sesiunea de restanțe se adresează EXCLUSIV cursanților din semestrele 2 (final de an 1 de studii) și 4 (final de an 2 de studii, celor care nu și-au susținut examenul de absolvire).

Alege materia corespunzătoare seriei tale!

Atenție! Proiectele integratoare restante trebuie încărcate pe platformă, aici, respectând termenele specificate.

Important!!

  • Susținerea examenului restant este condiționată de plata unei taxe de 100 de lei (conform contractului de școlarizare) pt fiecare examen dacă acesta nu s-a dat în restanța imediat următoare sesiunii. Taxa se achită în același cont în care se achită taxa de școlarizare.
  • Pentru proiectele integratoare restante nu se percepe taxă de reexaminare!
 

depunere temă pe platforma https://infoap.ro/cursuri/
- 15 februarie 2022 - ora 23.59

depunere temă pe platforma https://infoap.ro/cursuri/
- 15 februarie 2022 - ora 23.59

prezentare proiect pe Zoom - 16 februuarie 2022, ora 17

prezentare proiect pe Zoom - 16 februarie 2022, ora 19

prezentare proiect pe Zoom - 17 februarie 2022, ora 17

prezentare proiect pe Zoom - 17 februarie 2022, ora 19

18.02.2022, online aici, ora 18