Programul Informatică Aplicată și Programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și se adresează absolvenților unui ciclu de pregătire universitară (licență), care își doresc o reorientare în carieră sau vizează aprofundarea cunoștințelor în IT.

Contactați-ne:

Calea Dorobanților, nr. 71-73
Cluj-Napoca
iap.iap@staff.utcluj.ro
0768 830 709

Ne poți urmări pe:

Condiții de promovare


promovarea anului I

Planul de învãtãmânt al programului de formare postuniversitara Informaticã Aplicatã si Programare prevede pentru primul an de studiu obținerea a 47 de credite.
Promovarea în anul 2 de studii este conditionata de obținerea a minimum 23 de credite.
Listele cursanților propuși pentru exmatriculare se întocmesc după sesiunea de restanțe corespunzatoare semestrului 2 de studii, (luna septembrie pentru promoțiile care încep la 1 octombrie și luna februarie pentru promoțiile care încep la 1 martie).
promovarea anului II

Pentru a putea fi considerat absolvent, un cursant trebuie sa aibă toate examenele prevăzute în planul de învățământ promovate, urmând să primească ultimele 6 credite în momentul susținerii lucrării de absolvire.

Listele cursanților propuși pentru exmatriculare se întocmesc după sesiunea de restanțe corespunzatoare semestrului 2 de studii, (luna septembrie pentru promoțiile care încep la 1 octombrie și luna februarie pentru promoțiile care încep la 1 martie).Condiții de absolvire

Pentru a absolvi cursurile programului Informatică Aplicată și Programare un cursant trebuie să parcurgă în cei doi ani un număr de 7 cursuri. Cursurile au durata de 14 săptămâni.
În ultimul semestru cursanții pregătesc o lucrare de absolvire pe care o susțin la sfârșitul celor doi ani.
Celor 7 cursuri li se adaugă un număr de 4 proiecte separate, câte unul în fiecare semestru, numite proiecte integratoare care rezolvă probleme reale și care dau cursanților ocazia de a folosi cunoștințele dobândite.
Examenul de absolvire se poate sustine împreună cu promoția cursantului sau cu orice altă promoție, în oricare dintre sesiunile organizate în lunile februarie, repsectiv iulie a fiecarui an.Certificarea

În conformitate cu Legea Educației, absolvenții programului Informatică Aplicată și Programare vor primi un Certificat de absolvire a programului postuniversitar de perfecționare însoțit de un supliment descriptiv al activităților de formare parcurse.