Orar 2020-2021 (sem II)

IAP - Cluj-Napoca
  • Anul 1 sem 1
  • Anul 1 sem 2
  • Anul 2 sem 1
  • Anul 2 sem 2

În perioada actuală, în care orele față în față nu sunt posibile, activitățile se vor derula folosind platforma Zoom, după orarul comunicat la începutul fiecărui semestru pentru fiecare serie în parte

Pentru a accesa o activitate didactică, aceasta trebuie să fie activă. Ea se activează în funcție de data și ora programată. Selectarea activității provoacă deschiderea în aplicația de navigare a unei ferestre care afișează pagina de pornire a aplicației Zoom, adresa de conectare fiind deja impusă.


IAP - Baia Mare