Orar 2020 - 2021 (sem I)IAP - Cluj-Napoca

IAP - Baia Mare
Testarea aplicațiilor softwareObservație: Pentru perioada actuală, în care orele față în față nu sunt posibile, s-a creat un spațiu de formare virtual, asemănător celui utilizat efectiv. Așa cum se vede din miniaplicația inserată în dreapta, acest spațiu conține patru laboratoare și două amfiteatre.

Activitățile se pot astfel derula folosind platforma Zoom, după orarul comunicat la începutul fiecărui semestru.

Pentru a accesa o activitate didactică, aceasta trebuie să fie activă într-unul dintre spațiile didactice virtuale. Selectarea cu mausul a spațiului în care se derulează o activitate provoacă deschiderea în aplicația de navigare a unei ferestre care afișează pagina de pornire a aplicației Zoom, adresa de conectare fiind deja impusă.

Birou

C01

C25

G112

G114

Culoar de acces

Amfiteatrul A06

Amfiteatrul A120