Programul Informatică Aplicată și Programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și se adresează absolvenților unui ciclu de pregătire universitară (licență), care își doresc o reorientare în carieră sau vizează aprofundarea cunoștințelor în IT.

Contactați-ne:

Calea Dorobanților, nr. 71-73
Cluj-Napoca
iap.iap@staff.utcluj.ro
0768 830 709

Ne poți urmări pe:

Formulare utile cursanților


Perioadele în care puteți trimite cereri de reînmatriculare/reluare/întrerupere sunt 8-22 februarie 2024 și 9-23 septembrie 2024.

Vă rugăm să ne trimiteți formularele semnate (olograf și scanate / semnate electronic) pe adresa de email cereri@infoap.ro