Programul Informatică Aplicată și Programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și se adresează absolvenților unui ciclu de pregătire universitară (licență), care își doresc o reorientare în carieră sau vizează aprofundarea cunoștințelor în IT.

Contactați-ne:

Calea Dorobanților, nr. 71-73
Cluj-Napoca
iap.iap@staff.utcluj.ro
0768 830 709

Ne poți urmări pe:

Elaborarea lucrării de absolvire


1

Alegerea temei

Tema lucrării de absolvire este aleasă de cursant și aprobată de conducerea programului de formare sau de cadrul didactic coordonator.


2

Redactarea lucrării de absolvire

Lucrarea va avea aproximativ 50 pagini.


3

Susținerea lucrării

Lucrarea va fi prezentată comisiei de examinare.

Pentru a fi aprobată, propunerea trebuie să îndeplinească un număr de cerințe :

 • Să fie originală. Preluarea unor lucrări sau părți ale unor lucrări, dacă este cazul, trebuie să fie justificată și corect evidențiată;
 • Să fie unitară, nu un ansamblu de mici teme fără legătură una cu alta. Temele care rezolvă probleme din societăți comerciale în care absolventul are acces pentru documentare răspund de regulă acestei cerințe.
 • Este bine ca lucrarea să aibă un caracter interdisciplinar. Chiar dacă partea centrală a proiectului cuprinde cunoștințe cuprinse într-unul dintre cursurile parcurse, lucrarea va fi apreciată în mod deosebit dacă la rezolvarea ei s-au folosit cunoștințe și din alte cursuri dintre cele parcurse în cei doi ani de studiu. În acest sens realizarea unui site web care nu conține decât blocuri de text și imagini nu poate face obiectul unei lucrări. Dacă însă funcțiile acestuia necesită acces la o bază de date sau necesită activarea unor aplicatii realizate de cursant, tema poate fi bună.
 • Tema poate fi propusă de către cursant sau de către cadrele didactice care activează în cadrul programului.
 • Tema trebuie să aibă un pronunțat caracter aplicativ. Temele care prezintă o tehnologie informatică fără a cuprinde și o realizare bazată pe tehnologia tratată nu vor fi reținute.
 • Temele prea simple, care nu depășesc în mod evident nivelul unui proiect de an nu vor fi acceptate.

Îndrumarea pe timpul celor 14 săptămâni de lucru va fi asigurată, la solicitarea cursanților, prin mijloace de comun acord alese (față în față, email, teamviewer), în funcție de complexitate.

Pentru elaborarea și susținerea lucrării de absolvire a studiilor cadul didactic cu rol de îndrumător/coordonator are următoarele atribuții:

 • aprobă tema propusă;
 • face sugestii în legătură cu structura și funcțiile aplicației realizate de către cursant;
 • verifică, la cerere, funcționarea corectă a aplicției;
 • aprobă și verifică structura părții scrise a lucrării;
 • acorda feedback cu privire la progres;
 • formulează opinii critice în vederea îmbunătățirii calității lucrării;
 • evaluează lucrarea pe parcurs și formulează sugestii cu privire la progresul necesar pentru finalizarea acesteia și prezentarea publică.

Coordonatorului NU îi revine responsabilitatea:

 • de a sintetiza, în locul cursanților, partea teoretică a disertației, ci doar de a îndruma cursanții în acest sens;
 • de a concepe, în locul cursanților, partea analitică a disertației, ci doar de a îndruma/coordona cursanții în acest sens;
 • de a scrie părți importante de cod din lucrare sau de a corecta erori, ci doar de a da sugestii legate de cauzele erorilor;
 • Coperta se realizează folosind modelul disponibil pe site-ul programului;
 • O introducere cuprinzând descrierea problemei care urmează a fi rezolvată (obiective, cerințe, restricții, etc.)
 • Posibilități (variante) de rezolvare a problemei (cu referințe la bibliografie).
 • Justificarea metodei alese.
 • Prezentarea detaliată a cerințelor aplicației
 • Prezentarea arhitecturii hardware și/sau software a aplicației
 • Prezentarea detaliată a modului de rezolvare a temei (cu programe listate și explicate, copii ecran cu rezultate etc.)
 • Precizarea testelor efectuate și rezultatele obținute
 • Posibilități de continuare și extindere a temei.
 • Bibliografie

Structura orientativă a lucrării scrise poate fi următoarea:

1. Cuprins
2. Introducere
 • obiectivele lucrării,
 • descrierea problemei care urmează a fi rezolvată cu prezentarea cerințelor,
 • pezentarea, dacă este cazul, a posibilităților, variantelor de rezolvare a problemei,
 • justificarea metodei alese;
3. Partea teoretică
 • o scurtă prezentare a domeniului ales, nedepășind 20% din lucrare
 • referințe bibliografice inserate în prezentare
4. Conţinutul lucrării
 • prezentarea detaliată a cerințelor aplicației;
 • arhitectura aplicației
 • componentele front-end și back-end
 • diagrama ER (dacă există o bază de date)
 • prezentarea detaliată a modului de rezolvare a temei
 • câteva module reprezentative listate și explicate
 • copii ecran cu rezultate
5. Concluzii
 • precizarea testelor efectuate și a rezultatele obținute
 • posibilități de continuare și extindere a temei.
6. Bibliografia
(*)La secţiunea Bibliografie, lucrările incluse vor fi ordonate în pune în ordine alfabetică, după numele primului autor, folosindu-se simboluri de forma [1], [2], …;

Lucrarea se redactează şi se susţine în limba română.

 • Lucrarea se recomandă a avea între 40 şi 60 de pagini;
 • Format: A4, font general Calibri 11pt., 1.5 linii;
 • Obligatoriu paginile sunt numerotate;
 • Capitolele vor începe pe pagină nouă;

Lucrarea va fi transmisă comisiei arhivată electronic respectând termenul comunicat, de regulă cu 3-4 zile înaintea de ziua susținerii. În arhivă va fi creat un director având numele absolventului și două directoare derivate, unul pentru lucrare și unul pentru aplicația realizată. Arhiva va fi transmisă pe adresa de email iap.iap@staff.utcluj.ro sau prin aplicația wetransfer.com

Înaintea susținerii candidații înscriși vor semna olograf fișa de înscriere (generată automat) și declaraţia privind autenticitatea lucrării.

În ziua susținerii se va preda comisiei un rezumat de maximum 7 pagini, listat. Formatul rezumatului este disponibil aici.

În momentul susținerii comisia va solicita absolventului realizarea unei demonstrații cu aplicația creată. Absolvenții vor fi deci pregătiți cu tot ce este necesar pentru realizarea acestei demonstrații.

Informații valabile pentru sesiunea iulie 2024

 • Trimiterea temei în perioada 29 martie - 5 aprilie 2024 aici, și așteptarea aprobării acesteia;
 • (*)Cursantii centrului Baia-Mare vor avea discuții cu coordonatorii centrului;
 • Elaborarea lucrării ținând cont de specificațiile de la capitolele "Alegerea temei" și "Structura lucrării";
 • Predarea lucrării în forma finală se va realiza în format arhivat (electronic) respectând termenul comunicat, de regulă cu 3-4 zile înaintea de ziua susținerii.
 • Înscriere on-line în perioada 20 - 24 iunie 2024 aici, cu transmiterea titlului final al lucrării;
 • Planificarea pe ore pentru susținerea disertației va fi disponibilă începând din data de 30 iunie și va fi trimisă pe email.
 • Prezentarea lucrărilor - conform planificării;
 • Precizarea testelor efectuate și rezultatele obținute
 • Posibilități de continuare și extindere a temei.
 • Bibliografie

Informații valabile pentru sesiunea iulie 2024

 • Trimiterea temei în perioada 6 - 10 mai 2024 aici sau aici, și așteptarea aprobării acesteia;
 • Elaborarea lucrării ținând cont de specificațiile de la capitolele "Alegerea temei" și "Structura lucrării";
 • Transmiterea cererii disponibile aici pe adresa de email (cereri@infoap.ro), în perioada 3 - 8 iunie 2024;
  *Cererile trimise la orice alte adrese sau în alte perioade NU se vor lua în considerare!
 • Predarea lucrării în forma finală se va realiza în ziua susținerii.
 • Înscriere on-line în perioada 20 - 24 iunie 2024 aici, cu transmiterea titlului final al lucrării;
 • Planificarea pe ore pentru susținerea disertației va fi disponibilă începând din data de 30 iunie și va fi trimisă pe email.
 • Prezentarea lucrărilor - conform planificării;
 • Precizarea testelor efectuate și rezultatele obținute
 • Posibilități de continuare și extindere a temei.
 • Bibliografie

Informații valabile pentru sesiunea iulie 2024

 • Cluj-Napoca: 3 iulie 2024, b-dul Muncii 103-105, sala G110, ora 10; (*)
 • Baia Mare: 6 iulie 2024, Str. Victoriei, nr. 76, amfiteatrul A59, ora 11;
 • (*)Examenul de desfășoară conform unei planificări pe care cei înscriși o vor primi pe email începând din data de 29 iunie 2024