Programul Informatică Aplicată și Programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și se adresează absolvenților unui ciclu de pregătire universitară (licență), care își doresc o reorientare în carieră sau vizează aprofundarea cunoștințelor în IT.

Contactați-ne:

Calea Dorobanților, nr. 71-73
Cluj-Napoca
iap.iap@staff.utcluj.ro
0768 830 709

Ne poți urmări pe:

Întrebări frecvente

Absolvenți cu diplomă ai unui program de licență acreditat în România.

Admiterea se realizează pe baza dosarului de înscriere.

Da, cu condiția să obțineți recunoașterea acestor studii la CNRED. Informații despre procesul de recunoaștere și echivalare a studiilor sunt disponibile la adresa www.cnred.edu.ro. Diplomele emise în UE sunt supuse unui proces de recunoaștere automat.

Carnetele de student se acordă doar studenților înscriși pe Sistemul Bologna (ciclul I, licență -ciclul II master). Cursanții programelor postuniversitare nu beneficiază de carnete de studenti.

Perioadele în care puteți trimite cereri de reînmatriculare/reluare/întrerupere sunt 8-22 februarie 2024 și 9-23 septembrie 2024.

Adresa la care se pot trimite cereri este cereri@infoap.ro