BINE AŢI VENIT

pe pagina programului Informatică
Aplicată şi Programare

INFORMATICA, PE SCURT

De ce informatică?

După finalizarea studiilor universitare, cu toții dorim să realizăm ceva deosebit. Proiectele pe care ni le dorim ar trebui să poată fi realizate cu ce am învățat în facultatea absolvită. Altfel spus, după absolvirea facultății ar trebui să fim pe deplin operaționali. Dar oare acest lucru este posibil?

Ca absolvenți ai unei universități, petrecem zilnic multe ore în fața calculatorului lucrând cu diverse aplicații. Sunt deci șanse mari ca acele proiecte deosebite să fie alternative la aplicațiile pe care le utilizăm. Cu ce știm din facultate putem identifica, desigur, obiectivele proiectelor și modul în care acestea ar trebui să funcționeze. Mai trebuie însă și să știm cum să le realizăm. Adică să știm informatică.

Ce este informatica?

Informatica este înainte de toate, o metodă de rezolvare a problemelor. Dar cei neinițiați reduc sistematic informatica la programarea calculatoarelor.

Greșit! Activitatea unui informatician se concentrează în primul rând pe identificarea proceselor care trebuie să se execute în interiorul aplicației care trebuie realizată. Și doar când acestea sunt clar definite, pot fi transferate calculatorului. Desigur, pentru a descrie riguros aceste procese trebuie folosit un limbaj de programare.

Am absolvit o facultate. Mai pot deveni informatician?

Da, desigur. Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Informatică aplicată și programare este una dintre căi. Acest program se adresează absolvenților unui ciclu de pregătire universitară (licență). Programul este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și are durata de 2 ani.

ANUNȚURI

  • Termene de plată

ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAM

Preînscrierea pentru seria octombrie 2021-iulie 2023 NU mai este posibilă. Redeschidem preînscrierile in luna ianuarie pentru seria februarie 2021- martie 2023

Taxa de școlarizare


Începând cu anul universitar 2018-2019 costul unui an de studii este de 2160 RON, deci costul total corespunzând celor 2 ani de studii este de 4320 RON.
Taxa anuală se poate achita printr-o plată unică sau în patru rate egale.
Pentru cursantii care au contract de scolarizare în derulare, taxa rămâne la nivelul stabilit prin contract.


Coordonatele contului bancar sunt : B.C.R. sucursala Cluj-Napoca,
cont: RO91RNCB0106026601550038.
CIF: 4288306

Pe formularul de depunere / transfer precizaţi:
- Numele, prenumele, numele actual (pentru cei care şi-au schimbat numele prin căsătorie);
- Numele programului postuniversitar: IAP;
- Depunere pentru U.T.C.-N.

La fiecare dintre termenele de plată specificate în contractul de școlarizare se poate plăti o rată sau mai multe. Nu se pot încasa sume corespunzând unor fracțiuni dintr-o rată.


CONDIȚIILE DE ABSOLVIRE

Pentru a absolvi cursurile programului Informatică Aplicată și Programare un cursant trebuie să parcurgă în cei doi ani un număr de 7 cursuri. Cursurile au durata de 14 săptămâni. În ultimul semestru cursanții pregătesc o lucrare de disertație pe care o susțin la sfârșitul celor doi ani. Celor 7 cursuri li se adaugă un număr de 4 proiecte separate, câte unul în fiecare semestru, care rezolvă probleme reale și care dau cursanților ocazia de a folosi cunoștințele dobândite.

Cursanții programului pot realiza aceste proiecte prin stagii derulate cu firme de IT partenere.


IMPORTANT

  • Programul va fi relansat începând cu 1 octombrie 2021. Înscrierile online sunt posibile începând din 15 august 2021, ora 20.00.
  • Informații importante despre program
  • Condiții de promovare a unui an de studiu
  • Indicații privind elaborarea lucrării de disertație
  • Acces cursuri în format electronic
  • ÎNTREBĂRI FRECVENTE
  • LEGISLAȚIE
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

CONTACT


Str. Dorobanților Nr. 71-73
Cluj-Napoca

Tel. 0264 401 576

Program: Luni - Vineri: 10 - 15

Email: iap.iap@staff.utcluj.ro