BINE AŢI VENIT

pe pagina programului Informatică
Aplicată şi Programare

PREZENTARE GENERALĂ

Doriți o a doua specializare?
Sau pur și simplu doriți să o luați de la început, pe o altă cale.
Două dorințe și o posibilă soluție: informatica.

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Informatică aplicată și programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Într-un cuantum de 100 credite (ECTS) planul de învățământ include cursuri cu un pronunțat conținut aplicativ care orientează cursanții spre câteva dintre specializările de bază ale informaticii: programator, inginer în baze de date, dezvoltator de aplicații web sau inginer de sistem.
Programul se adresează absolvenților care au cel puțin studii universitare cu diplomă de licență sau echivalentă.
Durata programului este de doi ani.

ANUNȚURI

 • Sesiune ianuarie-februarie 2020
 • Examen disertație februarie 2020
 • Orarul activitatilor
 • Termene de plată

ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAM

Preînscrierea pentru seria martie 2020-februarie 2022 este posibilă. Completați formularul aici.

Informații despre înscriere


Inscrierea în anul universitar 2019-2020 se va derula în două etape, astfel:

Etapa 1: Inscriere online. Pentru aceasta se va completa formularul de inscriere online activ începând din 15 ianuarie 2020, ora 20.00, până la completarea celor 60 de locuri.

Etapa 2: Inscriere la sediul DECIDFR (Dorobantilor 71-73, Cluj-Napoca), in intervalul 10 - 21 februarie 2020, intre orele 10-14. Cursantii vor semna fișa de înscriere (emisă electronic la secretariat) și vor aduce următoarele documente:
1. Copie după diploma de licență (sau de nivel superior: master, studii universitare de lunga durată etc.);
2. Copie după certificatul de naștere;
3. Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
4. Copie după Cartea de Identitate;
5. Chitanța reprezentând plata taxei de înmatriculare - 100 lei.

Important: se prezintă şi actele originale în momentul înscrierii!!!

Nota: Taxa de înmatriculare se achită la casieria Universitatii, str. C.Daicoviciu nr. 15 sau în contul BCR RO91RNCB0106026601550038


Taxa de școlarizare


Începând cu anul universitar 2018-2019 costul unui an de studii este de 2160 RON, deci costul total corespunzând celor 2 ani de studii este de 4320 RON.
Taxa se poate achita printr-o plată unică sau în patru rate egale/an.
Pentru cursantii care au contract de scolarizare in derulare, taxa ramane cea stabilita prin contract.


Coordonatele contului bancar sunt : B.C.R. sucursala Cluj-Napoca,
cont: RO91RNCB0106026601550038.
CIF: 4288306

Pe formularul de depunere / transfer precizaţi:
- Numele, prenumele, numele actual (pentru cei care şi-au schimbat numele prin căsătorie);
- Numele programului postuniversitar: IAP;
- Depunere pentru U.T.C.-N.

La fiecare dintre datele specificate se poate plăti o rată sau mai multe. Nu se pot încasa sume corespunzând unor fracțiuni dintr-o rată.


CONDIȚIILE DE ABSOLVIRE

Pentru a absolvi cursurile programului Informatică Aplicată și Programare un cursant trebuie să parcurgă în cei doi ani un număr de 7 cursuri. Cursurile au durata de 14 săptămâni. În ultimul semestru cursanții pregătesc o lucrare de disertație pe care o susțin la sfârșitul celor doi ani. Celor 7 cursuri li se adaugă un număr de 4 proiecte separate, câte unul în fiecare semestru, care rezolvă probleme reale și care dau cursanților ocazia de a folosi cunoștințele dobândite.

Cursanții programului pot realiza aceste proiecte prin stagii derulate cu firme de IT partenere.


IMPORTANT

 • Programul va fi relansat începând cu 1 martie 2020. Înscrierile online vor fi posibile după 15 ianuarie 2020, ora 20.00.
 • Informații importante despre program
 • Condiții de promovare a unui an de studiu
 • Indicații privind elaborarea lucrării de disertație
 • Acces cursuri în format electronic
 • ÎNTREBĂRI FRECVENTE
 • LEGISLAȚIE
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

CONTACT


Str. Dorobanților Nr. 71-73
Cluj-Napoca

Tel. 0264 401 576

Program: Luni - Vineri: 10 - 15

Email: iap.iap@staff.utcluj.ro